Kontakt

VMK Kolektor društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o.

OIB: 84637465479
MB: 1596136

SWIFT: RZBHHR2X

IBAN: HR8424840081100944375

Žiro racun: 2484008 – 1100944375 kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb

Adresa:

Prodaja, servis i izdavanje robe
Karlovačka cesta 32 H
10 020 Zagreb
Hrvatska

Telefon: + 385 1 3667 411
Fax: + 385 1 3667 405
Mobitel: + 385 98 229 313 + 385 98 474 460 + 385 99 251 8344
E-mail: info@vmk-kolektor.hr

Radno vrijeme:

Od ponedjeljka do petka, 07:30 – 15:30.


  • +385 1 3667 411
  • +385 98 229 313
  • vmk.servis
  • AUTOMATSKI SUSTAVI
  • VMK Kolektor

Izrada: Sva prava pridržana VMK Kolektor d.o.o., 2001.-2017.